IGNOU BCA 1st Sem Solved Assignments 2012-13

IGNOU BCA 1st Semester Solved Assignments of Revised Syllabus for July-January (2012 & 2013) Session is now available here at Free of Cost.

BCA First Semester Solved Assignments Details:

1 – Computer Basics and PC Software ( BCS-011 )

Maximum Marks – 100

Download IGNOU BCS-011 Solved Assignment 2012-13

2 – Basic Mathematics ( BCS-012 )

Maximum Marks – 100

Added Soon

3 – Computer Basics and PC Software Lab ( BCSL-013 )

Maximum Marks – 100

Added Soon

Remember – Last Dates of Assignments Submission For July 2012 Session is 15th October, 2012 and for January 2013 Session its 15th April, 2013 .

Remaining Assignments will be added Soon . Keep Checking . :)

Did you like this? Share it:

145 Comments

 1. jaya
  • ignousolvedassignments
   • chintan
 2. mustufa
 3. Nagraj
 4. sumit
 5. Parth
 6. Mithun Gaur
 7. Pournima
 8. balbir singh
 9. Smart Spiderman
  • ankita sinha
   • Roy
    • Jabaaj Kamina
   • Tanay Sarkar
    • nazeya
    • hemant sharma
  • nilutpol phukan
  • Ramki
  • TEJAS
  • jay
  • mayur
  • nirmal
  • Pritam Saha
  • silby
  • nisha
  • mehul
  • sanamani
  • sateesh kavadi
  • nitin
  • anil saxena
  • rakeshr
  • Pia Jain
  • Arun
  • harshitha
  • nazeya
  • Sunita Kumari Yadav
  • gurdeep
  • muzamil khurshid ali
  • simar
  • sadia
  • Anuj Sharma
   • hari
  • ANAS
  • hemant sharma
  • hari
 10. Avinash
 11. crazyhorse
 12. Avinash
 13. vicky
  • nilutpol
 14. bhavin dasadiya
 15. anish
 16. upasana sharma
 17. ayush kumar mishra
 18. Sanjay
 19. farheen naz
 20. Nakul Mathur
 21. gautam
 22. Mehul
 23. rishu
 24. Mujib
 25. jaspreet singh
 26. Karan Khurana
 27. Rahul
 28. j.d
  • Akhil
 29. koel
 30. IGNOUHOME
 31. Mehul
 32. sunitrahi
 33. sunitrahi
 34. Chirag Patel
 35. prashanth kumar
 36. Anand J P
 37. Dipayan Dey
 38. ali
 39. Akhil
 40. Ujwala
 41. Ujwala
 42. Guest
 43. Roy
 44. Sarkar
  • anil saxena
   • vijeta
  • anil saxena
  • kumar
  • vijeta
 45. RInitex Technology
 46. RInitex Technology
 47. Rinitex Technology
 48. Sanchi Sharma
 49. dilip
 50. Reuben Debbarma
 51. AbdulAziz
 52. Akaal
 53. male
 54. Arun
 55. nazeya
 56. virender sharma
 57. Pooja Kumari
 58. ashu khan
 59. sreeja
 60. MEHUL THAKKAR
 61. MEHUL
 62. Arif Ul Islam
 63. Nikhil
 64. Abhishek Thaker
 65. dilipky
 66. Abhishek
 67. Harshdeep
 68. Ravi Kumar
 69. monirulkhan
 70. Naushad
 71. poornima
 72. sandeep
 73. Antic
 74. suparna
 75. Subroto
 76. Jabaaj Kamina
 77. raj
 78. MD ASIF REZA
 79. Nitin mandal
 80. akashdeep
 81. sanjay negi
 82. Akshay gupta

Leave a Reply